Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę"

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym "Trzymaj Formę". Celem głównym programu jest zwiększenie świadomości uczestników dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.