PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY!

21 marca powitaliśmy kalendarzową wiosnę. Uczniowie przemaszerowali ulicami Grodziska w barwnym korowodzie z marzanną symbolizującą koniec  zimy oraz gaikiem zwiasującym początek wiosny. Mamy nadzieję,  że zima opuści nas na dobre, a jej miejsce zastąpi ciepła, słoneczna i radosna wiosna.

Żegnaj zimo!  Witaj wiosno!

Zdjęcia: