DODATKOWE DNI WOLNE

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 
§ 5 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

  • 12.11.2021 r. (piątek)
  • 07.01.2022 r. (piątek)
  • 14.02.2021 r. (poniedziałek)
  • 02.05.2022 r. (poniedziałek)
  • 24-26.05.2021 r. (wtorek, środa, czwartek)
  • 17.06.2021 r. (piątek)