DODATKOWE DNI WOLNE

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 
§ 5 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

  • 02.11.2018r. (piątek)
  • 14.02.2019r. (czwartek)
  • 15.04.2019r. (poniedziałek)
  • 16.04.2019r. (wtorek)
  • 17.04.2019r. (środa)
  • 29.04.2019r. (poniedziałek)
  • 30.04.2019r. (wtorek)
  • 02.05.2019r. (czwartek)