DODATKOWE DNI WOLNE

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 
§ 5 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

  • 02.11.2020 r. (poniedziałek)
  • 12 - 13.11.2020 r. (czwartek, piątek)
  • 08.03.2021 r. (poniedziałek)
  • 25-27.05.2021 r. (wtorek, środa, czwartek)
  • 04.06.2021 r. (piątek)