DODATKOWE DNI WOLNE

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r.

  • 2.11.2017r. (czwartek)
  • 13.02.2018r. (wtorek)
  • 30.04.2018r. (poniedziałek)
  • 2.05.2018r. (środa)
  • 4.05.2018r. (piątek)
  • 1.06.2018r. (piątek)

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. §5 pkt. 2 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz. U. Nr. 46, poz. 432, z późn. zm.)