DODATKOWE DNI WOLNE

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 
§ 5 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

  • 14.10.2019 r. (poniedziałek)
  • 31.10.2019 r. (czwartek)
  • 02-03.01.2020 r. (czwartek, piątek)
  • 21-23.04.2020 r. (wtorek, środa, czwartek)
  • 12.06.2020 r. (piątek)