HISTORIA SZKOŁY

Nasza placówka jest szkołą z tradycjami. Istnieje już przeszło 100 lat. W tym czasie wykształciła wielu uczniów.

Rodzice zawsze dbali o szkołę i ją wspierali. Ze względu na niż demograficzny w 2005 roku zapadła decyzja o likwidacji placówki. Wtedy to ambitni rodzice zdecydowali się wziąć na siebie trud jej prowadzenia. W porozumieniu z władzami z Gminy Strzelce Opolskie powstała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko. Głównym celem stowarzyszenia jest prowadzenie szkoły podstawowej oraz rozwijanie przedsiębiorczości wśród lokalnej społeczności, budowanie podstaw społeczeństwa obywatelskiego i kultywowanie miejscowych tradycji.

Szkoła mieści się z dala od miejskiego zgiełku, a nauka jest prowadzona w atmosferze przyjaznej uczniom, pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.

Potwierdzeniem naszej aktywności jest zrealizowanie kilku projektów unijnych, organizacja festynów, kiermaszy i imprez środowiskowych, a obecnie wybudowanie sali gimnastycznej.

W szkole w ośmiu oddziałach uczy się co roku średnio 55 uczniów, co pozwala na indywidualizację pracy w każdym uczniem.