KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 wrzesień 2017r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3

Ferie zimowe dla województwa opolskiego :

15 - 28 stycznia 2018r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

4

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 
zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r.

2.11.2017r. – (czwartek)

13.02.2018r.– (wtorek)

30.04.2018r.– (poniedziałek)

2.05.2018r. – (środa)

4.05.2018r. – (piątek)

1.06.2018r. - (piątek)

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. §5 pkt. 2 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz. U. Nr. 46, poz. 432, z późn. zm.)

6

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22 czerwca 2018r. 

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

7

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)