ORGAN PROWADZĄCY

Organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową w Grodzisku jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratorium Oświaty w Opolu  26 lipca 2005 roku  z dniem rozpoczęcia działalności ; 1 września 2005 roku.

Nauka w szkole jest bezpłatna dla wszystkich uczniów.

Dlaczego warto posłać dziecko do niepublicznej szkoły podstawowej?

Małe klasy – mniejszy kłopot

Są one ważne zwłaszcza na etapie szkoły podstawowej, kiedy dzieci łatwo ulec mogą wpływom zarówno zgubnym – jak i tym dobrym, kształtującym postawy, które zaprocentują później choćby w liceum.

Niepubliczna podstawówka to zazwyczaj mniejsze klasy, gdzie nauczyciel i wychowawca łatwiej wychwycą niepokojące zachowania i będą mogli poświęcić więcej czasu każdemu  z uczniów. – Zarówno  jednostkom przejawiającym w jakiejś dziedzinie szczególne uzdolnienia, które warto rozwijać, jak i dzieciom mogącym sprawiać  problemy wychowawcze.

Liczne zajęcia dodatkowe

Oprócz nich – związanych ściśle z programem nauczania –  znajdują się też najczęściej dodatkowe zajęcia językowe lub sportowe, a także koła zainteresowań, na które w szkołach publicznych często nie ma wystarczająco dużo środków finansowych.

Infrastruktura i bezpieczeństwo

Możliwości finansowe, o których szkoły państwowe często mogą tylko pomarzyć, a z drugiej – oczekiwania, które powinny zostać spełnione, jeśli dopływ gotówki ma nie zostać odcięty np. w związku z przeniesieniem dziecka do innej placówki. Stąd m.in. dbałość szkół prywatnych  o szerokie zaplecze nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wysoki poziom czystości klas czy toalet, a także bezpieczeństwo wychowanków.

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon STATUT284.21 KB