PRACOWNICY NIEPADAGOGICZNI

KARINA MIKA

specjalista ds. administracyjno – biurowych

KORNELIA CICHOŃ

pracownik obsługi

FU "EWA" Ewa Mróz

pracownik obsługi