PRACOWNICY NIEPADAGOGICZNI

KARINA MIKA

specjalista ds. administracyjno – kadrowych

KORNELIA CICHOŃ

pracownik obsługi

RAMONA JAROCKA

pracownik obsługi