PRACOWNICY NIEPADAGOGICZNI

Jolanta Michalska

specjalista ds. administracyjno – biurowych

Kornelia Cichoń

pracownik obsługi

Ramona Jarocka

pracownik obsługi