RADA PEDAGOGICZNA

Imię i nazwisko

Stopień awansu zawodowego

Nauczane przedmioty

mgr Anna Kuc-Janczak

nauczyciel dyplomowany

język polski, logopedia, biblioteka, pedagog szkolny

mgr Anna Szczędzina

nauczyciel kontraktowy

wychowanie fizyczne, SKS, akrobatyka

mgr Robert Szecel

nauczyciel dyplomowany

geografia

mgr Joanna Markieton-Kozioł

nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna, biologia, wiedza o społeczeństwie

mgr Agnieszka Kała

nauczyciel dyplomowany

edukacja dla bezpieczeństwa, język niemiecki

mgr Małgorzata Starzec

nauczyciel dyplomowany

język angielski, historia, koło języka angielskiego

mgr Barbara Zielonka

nauczyciel kontraktowy

matematyka, informatyka, edukacja wczesnoszkolna

mgr Artur Glinka

nauczyciel mianowany

religia

mgr Joanna Schäfer

nauczyciel dyplomowany

fizyka

mgr Małgorzata Szlaga

nauczyciel dyplomowany

chemia

mgr Joanna Dubiel-Stonoga

nauczyciel dyplomowany plastyka, technika, koło plastyczne

mgr Małgorzata Widelak

nauczyciel dyplomowany  język rosyjski