RADA PEDAGOGICZNA

Imię i nazwisko

Stopień awansu zawodowego

Nauczane przedmioty

mgr Anna Kuc-Janczak

nauczyciel dyplomowany

język polski, logopedia, biblioteka, pedagog szkolny

mgr Dominik Bury

nauczyciel kontraktowy

wychowanie fizyczne, SKS, akrobatyka

mgr Robert Szecel

nauczyciel dyplomowany

geografia

mgr Joanna Markieton-Kozioł

nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna, biologia, wiedza o społeczeństwie

mgr Agnieszka Kała

nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Starzec

nauczyciel dyplomowany

język angielski, historia, koło języka angielskiego

mgr Ewa Raczyńska

nauczyciel dyplomowany

informatyka

mgr Jolanta Lasak

nauczyciel mianowany

religia

mgr Małgorzata Kozioł

nauczyciel dyplomowany

fizyka, chemia

mgr Joanna Schäfer

nauczyciel dyplomowany

język niemiecki, język mniejszości narodowej niemiecki

mgr Joanna Dubiel-Stonoga

nauczyciel dyplomowany plastyka, technika, koło plastyczne

mgr Monika Skibińska-Kulik

nauczyciel stażysta muzyka

mgr Małgorzata Widelak

nauczyciel dyplomowany  język rosyjski

lic. Barbara Urbańczyk

nauczyciel kontraktowy

matematyka