RADA PEDAGOGICZNA

Imię i nazwisko

Stopień awansu zawodowego

Nauczane przedmioty

mgr Anna Kuc-Janczak

nauczyciel dyplomowany

język polski, logopedia, biblioteka, pedagog szkolny

mgr Agnieszka Kącka

nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, geografia

mgr Cecylia Rathmann

nauczyciel mianowany

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, przyroda, plastyka, muzyka

mgr Joanna Markieton-Kozioł

nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna, przyroda, historia, język niemiecki, biologia

mgr Agnieszka Kała

nauczyciel dyplomowany

język niemiecki, matematyka

mgr Małgorzata Starzec

nauczyciel mianowany

język angielski, historia

mgr inż. Piotr Kiełbasa

nauczyciel dyplomowany

zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe

mgr Jolanta Lasak

nauczyciel mianowany

religia

mgr Małgorzata Kozioł

nauczyciel dyplomowany

fizyka, chemia

mgr Joanna Schäfer

nauczyciel dyplomowany

język niemiecki

Barbara Urbańczyk

nauczyciel stażysta

matematyka