RADA PEDAGOGICZNA

Imię i nazwisko

Stopień awansu zawodowego

Nauczane przedmioty

mgr Anna Kuc-Janczak

nauczyciel dyplomowany

język polski, logopedia, biblioteka, pedagog szkolny

mgr Agnieszka Kącka

nauczyciel mianowany

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, geografia

mgr Cecylia Rathmann

nauczyciel mianowany

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, przyroda, plastyka, muzyka

mgr Joanna Markieton-Kozioł

nauczyciel mianowany

edukacja wczesnoszkolna, przyroda, historia, język niemiecki, biologia

mgr Agnieszka Kała

nauczyciel dyplomowany

język niemiecki, matematyka

mgr Małgorzata Starzec

nauczyciel mianowany

język angielski, historia

mgr inż. Piotr Kiełbasa

nauczyciel mianowany

zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, technika, informatyka

mgr Jolanta Lasak

nauczyciel mianowany

religia

mgr Krystyna Madera

nauczyciel mianowany

plastyka, muzyka

mgr Małgorzata Kozioł nauczyciel mianowany fizyka, chemia