Rada Rodziców przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grodzisku

KORNELIA BOK

PRZEWODNICZĄCA

KATARZYNA PIOSEK

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

KINGA KALLA

SKARBNIK

AGNIESZKA KAŁA

SEKRETARZ

Tegoroczna składka na Radę Rodziców wynosi  40 zł za rok. Wpłat można dokonywać:

  • u skarbników klasowych
  • podczas zebrań z rodzicami
  • na konto Rady Rodziców Bank Spółdzielczy o/ Strzelce Opolskie