Rada Rodziców przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grodzisku

BEATA KRAWIEC

PRZEWODNICZĄCA

KORNELIA BOK

ZASTĘPCA

AGNIESZKA KAŁA

SEKRETARZ

KARINA MALORNY

CZŁONEK RADY

ANNA ZIELONKA

CZŁONEK RADY

Tegoroczna składka na Radę Rodziców wynosi  40 zł za rok. Wpłat można dokonywać:

  • u skarbników klasowych
  • podczas zebrań z rodzicami
  • na konto Rady Rodziców Bank Spółdzielczy o/ Strzelce Opolskie