Rada Rodziców przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grodzisku

IWONA NIEŚWIEC

PRZEWODNICZĄCA

AGNIESZKA KAŁA

CZŁONEK RADY

JUSTYNA KAŁA

CZŁONEK RADY

Tegoroczna składka na Radę Rodziców wynosi  40 zł za rok. Wpłat można dokonywać:

  • u skarbników klasowych
  • podczas zebrań z rodzicami
  • na konto Rady Rodziców Bank Spółdzielczy o/ Strzelce Opolskie