REKRUTACJA

OGŁOSZENIE O NABORZE

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku  o uprawnieniach szkoły publicznej pod nadzorem  pedagogicznym Opolskiego Kuratora Oświaty prowadzi nabór  do wszystkich klas od 1 do 8

Zapewniamy:

 1. Bezpłatną naukę
 2. Bezpłatne podręczniki szkolne
 3. Bezpłatne warzywa, owoce i mleko dla uczniów 
 4. Świetlicę i pomoc w odrabianiu zadań  w godzinach od 7:00 do 15:00  
 5. Program nauczania w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji         
 6. Naukę języka angielskiego i niemieckiego w klasach I-VIII
 7. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach I-VIII
 8. Egzamin na kartę rowerową
 9. Wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z doświadczeniem, zaangażowaną w pracę  z uczniami   
 10. Nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi          
 11. Pomoc psychologiczną dla dzieci i rodziców    
 12. Pełnowymiarową salę gimnastyczną do zajęć wychowania fizycznego   
 13. Zajęcia instrumentalno – wokalne
 14. Wysoki poziom nauczania

ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ SWOJEGO DZIECKA  !!!

NIEPUBLICZNA SZKOŁA  PODSTAWOWA W GRODZISKU  –  WALCZYMY O SWOJE MIEJSCE W ŚWIECIE

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  w Grodzisku ul. Główna 35,  47-100 Grodzisko tel. 77 463 64 92                                        e-mail: nspg@op.pl          www.nspgrodzisko.edu.pl