SKO

Szkolne Kasy Oszczędności (SKO) PKO Banku Polskiego to największy, najstarszy  i najbardziej rozpoznawalny program edukacji finansowej w Polsce. Prowadzi go PKO Bank Polski. Program działa od długich lat również w naszej szkole.
SKO ma zaszczepić wśród uczniów ideę racjonalnego gospodarowania posiadanymi kieszonkowymi oszczędnościami. Ma również pokazać uczniom, że nawet najmniejszy systematycznie odkładany pieniądz w bliższej czy dalszej przyszłości przyniesie zysk  w postaci:

  • zebrania środków na wymarzony przedmiot bądź cel,
  • zgromadzenia kieszonkowego na wycieczkę czy wakacje,
  • nagrody za systematyczne oszczędzanie w SKO – cyklicznie 

Uczniowie posiadają książeczki oszczędnościowe, a niektórzy uczniowie nawet konta internetowe, na których gromadzone są środki pieniężne.

Cele działalności Szkolnej Kasy Oszczędności:

  • kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania,
  • racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi,
  • popularyzacja wiedzy o działalności banków.

Opiekun SKO:  BARBARA  ZIELONKA