UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczyciel : COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP

Wysokość składki w roku szkolnym 2017/2018: 50 zł

Suma ubezpieczenia 18 000 złotych

Polisa typ 184 nr 1008653