UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczyciel : InterRisk

Wysokość składki w roku szkolnym 2020/202 : 55 zł

Suma ubezpieczenia 25 000 złotych