UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczyciel : InterRisk VIENNA INSURANCE GROUP

Wysokość składki w roku szkolnym 2018/2019 : 49,50 zł

Suma ubezpieczenia 15 000 złotych

Polisa seria EDU-A/P numer 053951