UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczyciel : InterRisk

Wysokość składki w roku szkolnym 2021/2022 : 48 zł

Suma ubezpieczenia 25 000 złotych