UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczyciel : Compensa

Wysokość składki w roku szkolnym 2019/2020 : 45 zł

Suma ubezpieczenia 20 000 złotych

Polisa typ 184 nr 1018136