UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

Imprezy szkolne w roku szkolnym 2017/2018

Nazwa

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne za organizację uroczystości

Sprzątanie świata oraz Święto pieczonego ziemniaka.

 15.09.2017r.

Cała społeczność szkolna, Rada Rodziców

Dzień Chłopaka.

30.09.2017r.

Żeńska społeczność szkolna, wychowawcy klas

Dzień Edukacji Narodowej.

Pasowanie uczniów klasy I

13.10.2017r.

Samorząd Uczniowski,
Rada Rodziców - sadzenie drzewka, Agnieszka Kącka

Dzień Kodowania

10.10.2017r.

Nauczyciel Zajęć Komputerowych –
p. P. Kiełbasa

Dzień Niepodległości

10.11.2017r.

Joanna Markieton-Kozioł

Kiermasz wieńców adwentowych

26.11.2017r.

Rada Rodziców

Dyskoteka andrzejkowa

30.11.2017r.

Wychowawca klasy VII, Samorząd Uczniowski

Mikołajki

6.12.2017r.

Dyrektor szkoły, grono pedagogiczne, wychowawcy klas

Konkurs kolęd,
Wigilie klasowe

22.12.2017r.

Dyrektor szkoły, grono pedagogiczne, wychowawcy klas

Gwiazdka, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka

7.01.2018r.

Wychowawcy klas, Cecylia Rathmann

 Poczta walentynkowa.

14.02.2018r.

Wychowawcy klas

Zimowy Turniej Przyjaźni.

23.02.2018r.

Nauczyciel wf p. A. Kącka, Cecylia Rathmann

I Dzień Wiosny – korowód, topienie marzanny.

21.03.2018r.

Cała społeczność szkolna, kl. VI wraz z wychowawcą

Życzenia Wielkanocne, Konkurs kroszonkarski

28.03.2018r.

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Rocznica Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi Państwowej.

27.04.2018r.

Nauczyciel historii –
 p. M. Starzec

Piknik Rodzinny

17.06.2018r.

Cała społeczność szkolna, Rada Rodziców

Zakończenie roku szkolnego

22.06.2018r.

Cała społeczność szkolna, Samorząd Uczniowski