UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

Imprezy szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Termin

Nazwa

Osoby odpowiedzialne za organizację uroczystości

03. 09. 2018r. - 9.00

Rozpoczęcie roku szkolnego

Cała społeczność szkolna,

A. Kącka

12.09.2018r. – 16.00

Rada Pedagogiczna

 

12.09.2018r. – 17.00

Zebranie z rodzicami

 

14.09.2018r.

Sprzątanie świata

Cała społeczność szkolna

21.09.2018r.

Święto pieczonego ziemniaka

Rada rodziców

28.09.2018r.

Dzień chłopaka

Żeńska społeczność szkolna

10.2018 – 03.2018 r.

Konkurs religijny „ŻAK”

Jolanta Lasak

12.10.2018r.

 

Dzień Edukacji Narodowej. Pasowanie na uczniów klasy I

Rada rodziców, Joanna Markieton - Kozioł

06-21.10.2018r.

Dzień kodowania

Piotr Kiełbasa

17.10.2018r. – 16.00

Konsultacje z rodzicami

 

02.11.2018r

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

11.2018r.

Konkurs j. angielskiego

Małgorzata Starzec

08 lub 09.11.2018r.

Dzień Niepodległości

Małgorzata Starzec

25.11.2018r.

Kiermasz wieńców adwentowych

Rada rodziców

29.11.2018r.

Dyskoteka andrzejkowa

Wychowawca kl. VIII, samorząd uczniowski

06.12.2018r.

Mikołajki

Grono pedagogiczne, Cecylia Rathmann

19.12.2018r.

Konsultacje z rodzicami

 

19.12.2018r.

Wystawienie zagrożeń

 

21.12.2018r.

Konkurs kolęd, wigilie klasowe

Dyrektor szkoły, grono pedagogiczne

23.12.2018r. – 01.01. 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

Konkurs matematyczny

Wychowawcy klas
I-III 

 

Zawody halowej piłce nożnej

Agnieszka Kącka

 

Zawody w piłce ręcznej

Agnieszka Kącka

 

Zawody w tenisa stołowego

Agnieszka Kącka

 

Zawody w piłce nożnej

Agnieszka Kącka

 

Zawody w koszykówce

Agnieszka Kącka

 

Zawody w siatkówce

Agnieszka Kącka

 

Myting lekkoatletyczny

Agnieszka Kącka

 

Czwórbój

Agnieszka Kącka

 

Lekkoatletyka

Agnieszka Kącka

 

Zawody pływackie

Agnieszka Kącka

 

Biegi przełajowe

Agnieszka Kącka

01.2019r.

Konkurs Polonistyczny

Anna Kuc - Janczak

01.2019r.

Konkurs Historyczny

Małgorzata Starzec

01.2019r.

Konkurs przyrodniczy

Joanna Markieton - Kozioł

20.01.2019r. 

Gwiazdka, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka

Wychowawcy klas, Jolanta Lasak

21.01.2019r.

Wystawienie ocen za 1 semestr

 

23.01.2019r.

Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna

 

28.01.-10.02.2019r.

Ferie Zimowe

 

13.02.2019r.

Poczta walentynkowa

Wychowawcy klas

14.02.2019r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

2019r.

Konkurs j. angielskiego – Helen Doron

Małgorzata Starzec

01.03.2019r.

Zimowy turniej przyjaźni

Nauczyciel wf p. Agnieszka Kącka, Cecylia Rathmann

03.2019 r.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Piotr Kiełbasa

13.03.2019r.

Rada Pedagogiczna

 

13.03.2019r.

Konsultacje z rodzicami

 

21.03.2019r.

Pierwszy Dzień Wiosny

Cecylia Rathmann

15-17.04.2019r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

18- 23.04.2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

05.2019r.

Konkurs j. angielskiego – „Mistrz Present Simple”

Małgorzata Starzec

26.04.2019r.

Rocznica Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi Państwowej.

Małgorzata Starzec, Joanna Markieton - Kozioł

29 - 30.04.2019r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

02.05.2019r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

13.05.2019r.

Zagrożenia na koniec roku szkolnego

 

05.2019r.

Konkurs Ortograficzny

Anna Kuc - Janczak

05-06.2019r.

Konkurs czytelniczy

Wychowawcy klas
I-III

22.05.2019r.

Zebranie z rodzicami

 

01.06.2019r.

Piknik rodzinny

Cała społeczność szkolna

13.06.2019r.

Wystawienie ocen końcowych

 

17.06.2019r.

Rada klasyfikacyjna

 

21.06.2019r.

Zakończenie roku szkolnego

Cała społeczność szkolna

21.06-31.08.2019r.

Ferie letnie