UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

Imprezy szkolne w roku szkolnym 2019/2020

Termin

Nazwa

Osoby odpowiedzialne za organizację uroczystości

02.09.2019 r. - 9:00

Rozpoczęcie roku szkolnego

Cała społeczność szkolna,

Joanna Markieton-Kozioł

11.09.2019 r. – 15:00

Rada Pedagogiczna

 

11.09.2019 r. – 16:00

Zebranie z rodzicami

 

23.09.2019 r.

Sprzątanie świata i święto pieczonego ziemniaka

Cała społeczność szkolna i rada rodziców

28.09.2019 r.

Dzień chłopaka

Żeńska społeczność szkolna

10.2019 – 03.2020 r.

Konkurs religijny „ŻAK”

Jolanta Lasak

11.10.2019 r.

Dzień Edukacji Narodowej. Pasowanie na uczniów klasy I

Rada rodziców, Agnieszka Kała, samorząd uczniowski

06-21.10.2019 r.

Dzień kodowania

Ewa Raczyńska

31.10.2019 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

06.11.2019 r. – 16:00

Konsultacje z rodzicami

 

11.2019 r.

Konkurs j. angielskiego

Małgorzata Starzec

08.11.2019 r.

Dzień Niepodległości

Małgorzata Starzec

24.11.2019 r.

Kiermasz wieńców adwentowych

Rada rodziców

28.11.2019 r.

Dyskoteka andrzejkowa

Wychowawca kl. VII i VIII, samorząd uczniowski

06.12.2019 r.

Mikołajki

Grono pedagogiczne, Barbara Urbańczyk

18.12.2019 r. – 16:00

Konsultacje z rodzicami

 

18.12.2019 r.

Wystawienie zagrożeń

 

 

20.12.2019 r.

Konkurs kolęd, wigilie klasowe

Dyrektor szkoły, grono pedagogiczne

23.12.2019 - 06.01.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

02.09.2019 - 26.06.2020 r.

Zawody sportowe 

Dominik Bury

01.2020 r.

Konkurs Polonistyczny

Anna Kuc - Janczak

01.2020 r.

Konkurs Historyczny

Małgorzata Starzec

01.2020 r.

Konkurs Przyrodniczy

Joanna Markieton - Kozioł

26.01.2020 r.

Gwiazdka, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka

Wychowawcy klas, Jolanta Lasak, Monika Skibińska-Kulik, Joanna Dubiel-Stonoga

27.01.2020 r.

Wystawienie ocen za 1 semestr

 

29.01.2020 r. 

Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna

 

10.02.-23.02.2020 r.

Ferie Zimowe

 

03.2020 r.

Konkurs matematyczny Kangur

Wychowawcy klas I-III  

03.2020 r.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Agnieszka Kała

18.03.2020 r. – 15:00

Rada Pedagogiczna

 

18.03.2020 r. – 16:00.

Konsultacje z rodzicami

 

09-14.04.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

04.2020 r.

Koncert na 15-lecie szkoły

Wszyscy nauczyciele i pracownicy obsługi

21-23.04.2019 r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r.

(wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r.

(środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny

23 kwietnia 2020 r. (czwartek)

Dyrektor i nauczyciele

30.04.2020 r. 

Rocznica Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi Państwowej.

Małgorzata Starzec

05.2020 r.

Konkurs j. angielskiego – „Mistrz Present Simple”

Małgorzata Starzec

19.05.2020 r.

Zagrożenia na koniec roku szkolnego

 

05.2020 r.

Konkurs Ortograficzny

Anna Kuc - Janczak

05-06.2020 r.

Konkurs czytelniczy

Wychowawcy klas I-III

20.05.2020 r. – 16:00

Zebranie z rodzicami

 

05.-06.2020 r.

Dni otwarte

cała społeczność szkolna

19.06.2020 r.

Wystawienie ocen końcowych

 

22.06.2020 r. 

Rada klasyfikacyjna

 

26.06.2020 r.

Zakończenie roku szkolnego

cała społeczność szkolna

27.06-31.08.2020 r.

Ferie letnie

 

01.07.2020 r.

Rada Pedagogiczna Plenarna