UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

Imprezy szkolne w roku szkolnym 2020/2021

Termin

Nazwa

Osoby odpowiedzialne za organizację uroczystości

01.09.2021 r. – 9:00

Rozpoczęcie roku szkolnego

Cała społeczność szkolna.

08.09.2021 r. – 15:30

Rada pedagogiczna

 

09.09.2021 r. – 16:00

Zebranie z rodzicami

 

27.09.2021 r.

Sprzątanie świata i Święto Pieczonego Ziemniaka

Cała społeczność szkolna

30.09.2021 r.

Dzień chłopaka

Organizacja w klasch

10.2021 – 03.2022 r.

Konkurs religijny „ŻAK”

Artur Glinka

14.10.2021 r.

 

Dzień Edukacji Narodowej,
Pasowanie Pierwszoklasistów

Joanna Dubiel – Stonoga, Barbara Zielonka, Samorząd Uczniowski

12.11.2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

10.11.2021 r.

Dzień Niepodległości - gazetka

Małgorzata Starzec, Joanna Dubiel - Stonoga

22 - 26.11.2021 r.

Andrzejki klasowe

Wychowawca klas

22.12.2021 r.

Wystawienie zagrożeń

 

31.01.2022 r. –

14.02. 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

01.2022 r.

Konkurs Polonistyczny

Anna Kuc - Janczak

01.2022 r.

Konkurs Historyczny

Konkurs Języka Angielskiego

Małgorzata Starzec

01.2022 r.

Konkurs Biologiczny

Joanna Markieton - Kozioł

01.2022 r. 

Konkurs Matematyczny Barbara Zielonka

01.2022 r.

Konkurs Języka Niemieckiego Agnieszka Kała

21.01.2022 r.

Wystawienie ocen za 1 semestr

 

26.01.2022 r.

Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna

 

31.01.-14.02.2022 r.

Ferie Zimowe

 

03.2022 r.

Konkurs matematyczny „Kangur”

Barbara Zielonka 

03.2022 r.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Agnieszka Kała

14-19.04.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

29.04.2022 r.

Rocznica Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi Państwowej. - gazetka

Małgorzata Starzec

05.2022 r.

Konkurs j. angielskiego – „Mistrz Present Simple”

Małgorzata Starzec

13.05.2022 r.

Zagrożenia na koniec roku szkolnego

 

24-26.05.2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Egzaminy ósmoklasisty

 

17.06.2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

15.06.2022 r.

Wystawienie ocen końcowych

 

20.06.2022 r.

Rada klasyfikacyjna

 

24.06.2022 r.

Zakończenie roku szkolnego

Wychowawcy klas

25.06-31.08.2022 r.

Ferie letnie