WSPARCIE DLA UCZNIA

mgr ANNA KUC - JANCZAK

LOGOPEDA W NASZEJ SZKOLE

Logopeda to specjalista zajmujący się pomocą dla dzieci z różnorodnymi problemami w mówieniu jak np. seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, jąkanie, mowa dzieci z niedosłuchem, rozszczepem podniebienia mowa cicha, niewyraźna itp. Zadaniem logopedy jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej.

Seplenienie to wszelkie zakłócenia (zniekształcanie, zastępowanie, opuszczanie) wymowy jednej, kilku lub wszystkich głosek tzw. dentalizowanych: sz, ż, cz, dż s, z, c, dz ś, ź, ć, dź

Rotacyzm – brak głoski r, jej zastępowanie przez głoskę l lub j albo nieprawidłowa jej wymowa.

Bezdźwięczność – głoski dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu np. woda – fota.

Drodzy Rodzice! Jeżeli Państwa dziecko ma trudności z wymową - nie czekajcie licząc, że problem ich likwidacja będzie minie sam - sprzyja to utrwalaniu zakłóceń i powoduje, że wymagała dużo więcej czasu i pracy.

Żadne dziecko nie chce mieć wady wymowy i nie chce, aby inni ją dostrzegali. Bardziej lub mniej wpływa ona na kontakty z innymi ludźmi oraz sukcesy w nauce. Dlatego dzieci próbują ją ukryć, zatuszować, wyprzeć ze świadomości, a przecież w szybki i bezbolesny sposób mogą się jej pozbyć. Potrzebny jest do tego właśnie logopeda, który zapraszając na terapię logopedyczną, otoczy dziecko swoją opieką i zapewni specjalistyczne podejście.

Gabinet logopedyczny jest dostępny dla wszystkich potrzebujących pomocy logopedycznej uczniów naszej szkoły. Logopeda współpracuje z rodzicami, ponieważ pozytywne wyniki logoterapii uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń w domu. Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was, Rodziców.

mgr IMIĘ i NAZWISKO

PEDAGOG W NASZEJ SZKOLEGABRIELA DZIEWIOR

PIELĘGNIARKA W NASZEJ SZKOLE
Godziny pracy: Czwartek co dwa tygodnie i na wezwanie


Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów. Zgodnie z nazwą istotą tej opieki są medyczne działania profilaktyczne (prewencyjne) w stosunku do uczniów i ich rodziców oraz środowiska szkolnego, w tym:
  • profilaktyka pierwotna (pierwszorzędowa) - ukierunkowana na wszystkich uczniów (np. szczepienia ochronne, edukacja zdrowotna) oraz szkołę i rodzinę (zachęcanie do zapewniania dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i nauki);
  • profilaktyka wtórna (drugorzędową) - dotycząca uczniów ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zaburzeń i obejmująca wczesne wykrywanie ich objawów (testy przesiewowe, profilaktyczne badania lekarskie) oraz działania naprawcze;
  • profilaktyka trzeciorzędowa - poradnictwo czynne dotyczące uczniów z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnym, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, którego celem jest zapobieganie dalszym, niepomyślnym skutkom tych zaburzeń.