ZAJĘCIA DODATKOWE I KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ

 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 2. SKS - tenis ziemny
 3. Koło plastyczne z innowacją pedagogiczną PALETA BARW - WOBEC ORYGINALNEGO DZIAŁA SZTUKI
 4. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
 5. Zajęcia rewalidacyjne
 6. Zajęcia z logopedii
 7. Zajęcia z pedagogiem szkolnym
 8. Doradztwo zawodowe
 9. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
 10. Koło z języka angielskiego
 11. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
 12. Zajęcia świetlicy szkolnej    
 13. Koło wychowania fizycznego z innowacją pedagogiczną AKROBATYKA