ZAJĘCIA DODATKOWE I KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ

Lp.

Zajęcia dodatkowe

Prowadzący

1.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Agnieszka Kała

2.

SKS

Agnieszka Kącka

3.

Koło - Rytmika

Agnieszka Kącka

4.

Zajęcia wyrównawcze dla klas III

Agnieszka Kącka
Joanna Markieton - Kozioł

5.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Anna Kuc - Janczak

6.

Zajęcia rewalidacyjne

Joanna Markieton - Kozioł

7.

Zajęcia z logopedii

Anna Kuc - Janczak

8.

Zajęcia w ramach rekreacji ruchowej (na basenie STRZELEC)             

Agnieszka Kącka

9.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Małgorzata Starzec

10.

Koło z języka angielskiego

Małgorzata Starzec

11.

Zajęcia w świetlicy szkolnej

Małgorzata Starzec

12.

Zajęcia w świetlicy wiejskiej na terenie szkoły od 15:00 do 20:00

Róża Klyszcz