ZAJĘCIA DODATKOWE I KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ

 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 2. SKS
 3. Koło - Rytmika
 4. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
 5. Zajęcia rewalidacyjne
 6. Zajęcia z logopedii
 7. Zajęcia z pedagogiem szkolnym
 8. Doradztwo zawodowe
 9. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
 10. Koło z języka angielskiego
 11. Zajęcia świetlicy szkolnej