ZEBRANIA I KONSULTACJE

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DATA

GODZINA

I PÓŁROCZE

11 września 2019 r. - zebranie ogólne

godz. 16.00

6 listopada 2019 r. - konsultacje

godz. 16.00

18 grudnia 2019 r.- konsultacje

godz. 16.00

II PÓŁROCZE

18 marca 2020 r. - konsultacje

godz. 16.00

20 maja 2020 r.- konsultacje

godz. 16.00