ZEBRANIA I KONSULTACJE

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

DATA

GODZINA

09 września 2020 r. - zebranie ogólne

godz. 16.30

10.09.2020r. – 25.06.2021r. Rodzice będą informowani na bieżąco przez wychowawców klas.