ZEBRANIA I KONSULTACJE

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

DATA

GODZINA

I PÓŁROCZE

12 września 2018r. - zebranie

godz. 17.00

17 października 2018. - konsultacje

godz. 16.00

19 grudnia 2018r.- konsultacje

godz. 16.00

II PÓŁROCZE

13 marca 2019r. - konsultacje

godz. 17.00

22 maja 2019r.- konsultacje

godz. 16.00