ZEBRANIA I KONSULTACJE

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

DATA

GODZINA

08 września 2021 r. - zebranie ogólne

godz. 16.00

09.09.2021r. – 24.06.2022r. Rodzice będą informowani na bieżąco przez wychowawców klas.