Rekrutacja

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku  o uprawnieniach szkoły publicznej pod nadzorem  pedagogicznym Opolskiego Kuratora Oświaty prowadzi nabór  do wszystkich klas od 1 do 8
Zapewniamy:

1. Bezpłatną naukę
2. Bezpłatne podręczniki szkolne
3. Bezpłatne warzywa, owoce i mleko dla uczniów 
4. Świetlicę i pomoc w odrabianiu zadań  w godzinach od 7:00 do 15:00  
5. Program nauczania w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji         
6. Naukę języka angielskiego i niemieckiego w klasach I-VIII
7. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach I-VIII
8. Egzamin na kartę rowerową
9. Wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z doświadczeniem, zaangażowaną w pracę  z uczniami   
10. Nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi          
11. Pomoc psychologiczną dla dzieci i rodziców    
12. Pełnowymiarową salę gimnastyczną do zajęć wychowania fizycznego   
13. Zajęcia instrumentalno – wokalne
14. Wysoki poziom nauczania

Od roku szkolnego 2022/2023 uczniowie będą się uczyć w dwóch językach – języku polskim oraz języku mniejszości narodowej niemieckim. Zapraszamy!!

ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ SWOJEGO DZIECKA  !!!

NIEPUBLICZNA SZKOŁA  PODSTAWOWA W GRODZISKU  –  WALCZYMY O SWOJE MIEJSCE W ŚWIECIE

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  w Grodzisku ul. Główna 35,  47-100 Grodzisko tel. 77 463 64 92        
                                  e-mail: nspg@op.pl          www.nspgrodzisko.edu.pl