Szkoła

O nas

Walczymy o swoje miejsce w świecie!

Nasza placówka jest szkołą z tradycjami. Istnieje już przeszło 100 lat. W tym czasie wykształciła wielu uczniów. Rodzice zawsze dbali o szkołę i ją wspierali. Ze względu na niż demograficzny w 2005 roku zapadła decyzja o likwidacji placówki. Wtedy to ambitni rodzice zdecydowali się wziąć na siebie trud jej prowadzenia. W porozumieniu z władzami z Gminy Strzelce Opolskie powstała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko. Głównym celem stowarzyszenia jest prowadzenie szkoły podstawowej oraz rozwijanie przedsiębiorczości wśród lokalnej społeczności, budowanie podstaw społeczeństwa obywatelskiego i kultywowanie miejscowych tradycji.

Szkoła mieści się z dala od miejskiego zgiełku, a nauka jest prowadzona w atmosferze przyjaznej uczniom, pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.

Potwierdzeniem naszej aktywności jest zrealizowanie kilku projektów unijnych, organizacja festynów, kiermaszy i imprez środowiskowych, a obecnie wybudowanie sali gimnastycznej. W szkole w ośmiu oddziałach uczy się co roku średnio 55 uczniów, co pozwala na indywidualizację pracy w każdym uczniem.

Nauka w szkole jest bezpłatna dla wszystkich uczniów.
Od roku szkolnego 2022/2023 we wszystkich klasach naukę prowadzimy w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej - niemieckim.

Dlaczego warto posłać dziecko do niepublicznej szkoły podstawowej?

Małe klasy – mniejszy kłopot Są one ważne zwłaszcza na etapie szkoły podstawowej, kiedy dzieci łatwo ulec mogą wpływom zarówno zgubnym – jak i tym dobrym, kształtującym postawy, które zaprocentują później choćby w liceum. Niepubliczna podstawówka to zazwyczaj mniejsze klasy, gdzie nauczyciel i wychowawca łatwiej wychwycą niepokojące zachowania i będą mogli poświęcić więcej czasu każdemu z uczniów. – Zarówno jednostkom przejawiającym w jakiejś dziedzinie szczególne uzdolnienia, które warto rozwijać, jak i dzieciom mogącym sprawiać problemy wychowawcze.

Liczne zajęcia dodatkowe

Oprócz nich – związanych ściśle z programem nauczania – znajdują się też najczęściej dodatkowe zajęcia językowe lub sportowe, a także koła zainteresowań, na które w szkołach publicznych często nie ma wystarczająco dużo środków finansowych.

Infrastruktura i bezpieczeństwo

Możliwości finansowe, o których szkoły państwowe często mogą tylko pomarzyć, a z drugiej – oczekiwania, które powinny zostać spełnione, jeśli dopływ gotówki ma nie zostać odcięty np. w związku z przeniesieniem dziecka do innej placówki. Stąd m.in. dbałość szkół prywatnych o szerokie zaplecze nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wysoki poziom czystości klas czy toalet, a także bezpieczeństwo wychowanków.

Wychowawcy klas:

  • Klasa 1: mgr Joanna Koczyk
  • Klasa 2: mgr Joanna Markieton – Kozioł
  • Klasa 3: mgr Agnieszka Kała
  • Klasa 5: mgr Anna Szczędzina
  • Klasa 6: mgr Anna Kuc-Janczak
  • Klasa 7: mgr Joanna Schafer

Kadra

Dyrektor szkoły:

Wicedyrektor:

Nauczyciele:

Dokumenty

Statut szkoły
Wewnątrzszkolne ocenianie
Program profilaktyczno – wychowawczy

Regulamin monitoringu

Budynek i infrastruktura

Budynek szkoły wybudowano pod koniec XIX w. oraz na początku XX w., w dwóch etapach, w jednakowym stylu. Wschodnią cześć szkoły wybudowano ok 1883 r., a zachodnią część w 1905 r. Mimo iż budynek jest zabytkowy to wewnątrz – klasy i pracownie przedmiotowe są profesjonalnie przygotowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe.

Sala gimnastyczna którą dysponuje szkoła to jedna z najnowocześniejszych sal w gminie Strzelce Opolskie. Ten obiekt to nowoczesne zaplecze rekreacyjno – sportowe z szatniami i zapleczem sanitarnym. W planach jest urządzenie siłowni. Pełnowymiarowa sala gimnastyczna służy nie tylko uczniom ale też całej społeczności Grodziska.

Boisko sportowe o podłożu naturalnym (trawiastym) do uprawiania sportów zespołowych.